Moravští madrigalisté

Komorní smíšený sbor z Kroměříže

                                                                                                      O nás

Moravští madrigalisté jsou amatérský smíšený komorní sbor z Kroměříže s téměř sedmdesátiletou tradici. Sbor se úspěšně prezentuje na vystoupeních u nás i v zahraničí. Repertoár sboru se zaměřením na renesanční a barokní hudbu odvolává ke svým začátkům, dnes však zahrnuje skladby veškerých epoch až po hudbu současnou. Duchovní hudba zůstává páteří repertoáru, v notovém archívu sboru se však nachází i dostatek skladeb k sestavení programu ryze světského charakteru. Ve své historii se sbor nezalekl ani interpretace skladeb světových velikánů jako byli Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart či Johannes Brahms. Ze současných autorů, jejichž skladby jsou také součástí repertoáru jmenujme Miloše Štědroně, Rudolfa Růžičku, Petra Ebena a Antonína Tučapského, kteří také sboru věnovali své skladby, dále Zdeňka Pololáníka, velikána filmové hudby Ennio Morriconeho, norského skladatele Ole Gjela nebo mladou slovenskou autorku Márii Jašurdovou.
Sbor se převážně věnuje skladbám a capella, nastudoval však také díla menšího i většího rozsahu s doprovodem symfonického nebo komorního orchestru, případně s doprovodem různých nástrojů a se sólisty. 

                                                   Aktivní členové sboru

Soprán

 • Michaela Sedlářová
 • Helena Hrubanová
 • Iva Chudobová
 • Blanka Škrabalová
 • Věra Kroftová 
 • Petra Zedníková

Alt

 • Barbora Kulhavá
 • Alena Indrová
 • Kamila Bráníková
 • Eva Otáhalová
 • Eva Matýšková
 • Kateřina Polišenská

Tenor

 • Michal Řezáč
 • Petr Bertók
 • Jaroslav Bochořák
 • Josef Zavřel

Bas

 • Richard Pražák
 • Karol Hečko
 • Marian Sedlář
 • Jiří Kučera 
 • Miloslav Chytil

  Hledáme nové zpěváky

Smíšený pěvecký sbor, Moravští madrigalisté z Kroměříže, hledá do všech hlasových skupin nové zpěváky. Nabízíme pravidelnou zkouškovou činnost, vedení profesionálním dirigentem, hlasovou výchovu, zahraniční koncertní zájezdy, spolupráci s profesionálními instrumentalisty. Sbor je zaměřený na interpretaci vážné hudby, pěvecká zkušenost uchazečů je vítaná. 

Sborové zkoušky probíhají v budově COPTu v Kroměříži, Nábělkova 539/3, vždy v úterý od 18:30 hod.