Dirigent 

Michael Dvořák (1994)

Po vystudování Gymnázia Jeseník navázal na vzdělání dvou cyklů klavírní hry na ZUŠ a stal se studentem Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě, obor hra na klavír u doc. Xenie Hranické. Po dvou letech se rozhodl studovat obor dirigování sboru na brněnské JAMU, ve kterém pokračuje dodnes u Mgr. et MgA. Pavla Koňárka.
Od mládí je členem mužského komorního sboru Campanula Vocal, od roku 2014 je jeho uměleckým vedoucím a sbormistrem. Podílel se na založení a následně v letech 2014-16 vedl smíšený komorní sbor Magnificat, který se zaměřoval výhradně na duchovní hudbu. Pravidelně se angažuje v kulturním dění na Jesenicku, kde se jmenovanými sbory zorganizoval řadu koncertů. Od roku 2017 působíl jako druhý sbormistr a korepetitor Moravských madrigalistů. Od září 2017 spolupracuje s Moravskými madrigalisty jako jejich dirigent.