Domů O sboru 

Moravští madrigalisté

 

Toto pěvecké těleso tehdy s názvem „Komorní polyfonní sdružení“ založil v roce 1961 PhDr. Jiří Šafařík a působil pak jako jeho dirigent a umělecký vedoucí 29 let. V roce 1965 sbor přijal název Moravští madrigalisté. Po odchodu Jiřího Šafaříka převzal vedení sboru krátce František Lavička, od listopadu 1991 do konce roku 2014 byl dirigentem sboru Mgr. Radek Dočkal. V letech 2015 - 2016 byl dirigentem a uměleckým vedoucím sboru Mgr.art. Jiří Kadavý. Od roku 2017 spolupracovali Moravští madrigalisté se dvěma sbormistry. Prvním sbormistrem a uměleckým vedoucím byl Mgr. Miroslav Smrčka, druhým sbormistrem a korepetitorerm byl Michael Dvořák. Od září 2017 působí Michael Dvořák jako jediný dirigent sboru.
Sbor je sborem amatérským, kde se potkávají lidé různých profesí. Členy sboru jsou milovníci zpěvu nejen z Kroměříže, ale i z blízkých a vzdálenějších míst Moravy. Dirigenti sboru vždy kladli velký důraz na hlasovou výchovu, proto se sborem více než 20 let spolupracovala jako hlasový pedagog emeritní pedagožka brněnské konzervatoře paní Blanka Chládková. Především díky její systematické práci je dnes zvuk jednotlivých hlasových skupin i sboru jako celku kompaktní a prokazuje vysoký stupeň hlasové kultury. Po jejím odchodu se hlasové výchově věnují dirigenti.
Za padesátiletou historii se sbor úspěšně zhostil více než 550 koncertů a pěveckých vystoupení, účastnil se mnoha domácích i zahraničních soutěží a festivalů. Již v roce 1967 se konaly první zájezdy do Polska a Rakouska. Ve svém domovském městě se sbor účastní festivalů Kroměřížské hudební léto, Hudba v zahradách a zámku i festivalu soudobé hudby FORFEST. Kromě toho účinkoval na festivalech v mnoha dalších českých městech, jmenujme alespoň Prahu, Jihlavu, Kladno, Mikulov a ze zahraničních Gorizii v Itálii, slovenská města Nitru a Bratislavu a Ohrid v Makedonii. Madrigalisté navázali také pěvecká přátelství se sbory v Německu, Polsku a v Maďarsku. Opakovaně koncertoval i v Rakousku a ve Francii a svým pěveckým uměním potěšili i posluchače v Dánsku, Rumunsku a Anglii. V roce 2000 využili pozvání do Německa k účinkování na celosvětové výstavě EXPO 2000, kde v Křesťanském pavilonu provedli skladbu Missa brevis soudobého českého skladatele, který žil ve Velké Británii, Antonína Tučapského.
V roce 2012 získali zlatou medaili na mezinárodním festival MUSICA RELIGIOSA v Olomouci. Z repertoáru sboru si můžete poslechnout ukázky živých nahrávek některých koncertů nebo ukázky skladeb z vydaných CD.

  Z repertoáru sboru si můžete poslechnout ukázky živých nahrávek některých koncertů nebo ukázky skladeb z vydaných CD.

Zde najdete fotografie a grafiku sboru za účelem propagace

Významná místa koncertních vystoupení z historie sboru

Vystoupení v zahraničí
 • Wroclaw, Polsko
 • Wien. Rakousko
 • Speyer, Německo
 • Kobenhaven, Dánsko
 • Mannheim, Německo
 • Praha, Česko
 • Aachen, Německo
 • Chartes, Francie
 • Ferrarra, Itálie
 • London, Anglie
 • Versailles, Francie
 • Lyon, Francie
 • Hannover, Německo
 • Katowice, Polsko
 • Ohrid, Makedonie
 • Bratislava, Slovensko
 • Seznam aktivně působících členů MM

  Soprán: Michaela Sedlářová Alt: Barbora Kulhavá
    Miluše Moricová   Alena Indrová
    PharmDr. Helena Hrubanová   Mgr. Petra Chrastinová
    Mgr. Věra Bradová   Kamila Bráníková, DiS.
    Mgr. Iva Chudobová   Mgr. Naděžda Cápíková
    Mgr. Věra Kroftová   Eva Matýšková  
     
       
   
  Tenor: Michal Řezáč Bas: Ing. Richard Pražák
    Petr Bertók   Miloslav Chytil
    Ing. Jaroslav Bochořák   Jan Kubáček
    Jiří Kučera   Ing. Karol Hečko
      Ing. Marian Sedlář