O sboru 

Ukázky z CD Sborové cykly českých mistrůé

Antonín Dvořák: cyklus V přírodě - Napadly písně

The player will show in this paragraph


Josef Suk: cyklus Tři zpěvy - Stasa čarodějnice

The player will show in this paragraph


Leoš Janáček: cyklus Ukvalské písně - Pán Bůh vám zapta

The player will show in this paragraph


Bohuslav Martinů: cyklus Čtyři písně o Marii - Obraz pany Marie

The player will show in this paragraph


Antonín Tučapský: cyklus Missa Brevis - Benedictus

The player will show in this paragraph