Domů O sboru 

Moravští madrigalisté

 

Toto pěvecké těleso tehdy s názvem „Komorní polyfonní sdružení“ založil v roce 1961 PhDr. Jiří Šafařík a působil pak jako jeho dirigent a umělecký vedoucí 29 let. V roce 1965 sbor přijal název Moravští madrigalisté. Po odchodu Jiřího Šafaříka převzal vedení sboru krátce František Lavička. Mgr. Radek Dočkal vedl pak sbor 23 let. V letech 2015 - 2016 byl dirigentem a uměleckým vedoucím sboru Mgr.art. Jiří Kadavý. V roce 2017 to byl krátce Mgr. Miroslav Smrčka, od září 2017 pak Michael Dvořák. V září 2021 se obou funkcí ujal Mgr. Boris Nykl. Sbor je sborem amatérským, kde se potkávají lidé různých profesí. Členy sboru jsou milovníci zpěvu nejen z Kroměříže, ale i z blízkých a vzdálenějších míst Moravy. Především díky cílené hlasové výchově je dnes zvuk jednotlivých hlasových skupin i sboru jako celku kompaktní a prokazuje vysoký stupeň hlasové kultury. Téměř 30 let se sborem spolupracovala jako hlasový pedagog paní Blanka Chládková, po jejím odchodu se hlasové výchově věnují sbormistři. Za šedesátiletou historii se sbor úspěšně zhostil více než 600 koncertů a pěveckých vystoupení, účastnil se mnoha domácích i zahraničních soutěží a festivalů. Již v roce 1967 se konaly první zájezdy do Polska a Rakouska. Ve svém domovském městě se sbor účastní festivalů Kroměřížské hudební léto, Hudba v zahradách a zámku i festivalu soudobé hudby FORFEST. Kromě toho účinkoval na festivalech v mnoha dalších českých městech, jmenujme alespoň Prahu, Jihlavu, Kladno, Mikulov a ze zahraničních Gorizii v Itálii, slovenská města Nitru a Bratislavu a Ohrid v Makedonii. Madrigalisté navázali také pěvecká přátelství se sbory v Německu, Polsku, Francii a v Maďarsku. Opakovaně koncertoval i v Rakousku a ve Francii a svým pěveckým uměním potěšili i posluchače v Dánsku, Rumunsku a v Anglii. V roce 2000 využili pozvání do Německa k účinkování na celosvětové výstavě EXPO 2000, kde v Křesťanském pavilonu provedli skladbu Missa brevis soudobého českého skladatele, který žil ve Velké Británii, Antonína Tučapského. V roce 2012 získali zlatou medaili na mezinárodním festival MUSICA RELIGIOSA v Olomouci. Zatím poslední koncerty v zahraničí byly v maďarském Györu (2014), v rakouském Kremsu (2016), v Nitře (2017) a v Trnavě (2019). V letech 2013 – 2020 byly nahrávky sboru využívány v rámci internetových projektů projektu České televize „Adventní kalendář“ a „Velikonoční kalendář“. V letech 2020 – 2021 byla zkoušková a koncertní činnost na několik měsíců zastavena na základě opatření proti pandemii Covid-19. Činnost byla obnovena v září 2021.

 

Zde najdete fotografie a grafiku sboru za účelem propagace

Významná místa koncertních vystoupení z historie sboru

Vystoupení v zahraničí
 • Wroclaw, Polsko
 • Wien. Rakousko
 • Speyer, Německo
 • Kobenhaven, Dánsko
 • Mannheim, Německo
 • Praha, Česko
 • Aachen, Německo
 • Chartes, Francie
 • Ferrarra, Itálie
 • London, Anglie
 • Versailles, Francie
 • Lyon, Francie
 • Hannover, Německo
 • Katowice, Polsko
 • Ohrid, Makedonie
 • Bratislava, Slovensko
 • Seznam aktivně působících členů MM

  Soprán: Michaela Sedlářová Alt: Barbora Kulhavá
    Lucie Nováčková   Alena Indrová
    PharmDr. Helena Hrubanová   Kristýna Bulvasová
    Mgr. Věra Bradová   Kamila Bráníková, DiS.
    Mgr. Iva Chudobová   Mgr. Eva Otáhalová
    Mgr. Věra Kroftová   Eva Matýšková  
    Markéta Cihlářová  
     
       
   
  Tenor: Michal Řezáč Bas: Ing. Richard Pražák
    Petr Bertók   Miloslav Chytil
    Ing. Jaroslav Bochořák   Jan Kubáček
    Jiří Kučera   Ing. Karol Hečko
      Ing. Marian Sedlář
  Václav Bucek