Dirigent

Mgr.Boris Nykl je absolventem magisterského studijního oboru Hudební výchova – Sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Před tím absolvoval hru na klavír na ZUŠ ve Frenštátě pod Radhoštěm, osm let taktéž zpíval v gymnaziálním sboru SPS Garrendo.

V roce 2014, kdy zahájil studium na Univerzitě Karlově, se stal spoluzakladatelem Komorního sboru Nyklband, v němž plní roli sbormistra, uměleckého vedoucího i předsedy spolku. Věnuje se také skladatelské činnosti. V letech 2014 až 2016 se též podílel na vedení sboru Garrendo. Na ZUŠ ve Frenštátě p. R. má za sebou dvouletou zkušenost jako korepetitor se sbory Malý a Velký Senzaband. Jako sborový zpěvák působil nejen ve sboru Garrendo, ale v letech 2014 - 2021 zpíval také v univerzitním sboru Collegium paedagogicum, kde se pod vedením Marka Valáška zúčastnil mnoha velkých projektů v ČR i zahraničí.

Komorní sbor Nyklband má pod jeho vedením za sebou mnoho mezinárodních úspěchů. Jmenujme např. stříbrná pásma ze soutěží VOCEMAGNA v Žilině, olomoucké MUNDI CANTAT nebo naposledy Claudio Monteverdi Choral Competition v roce 2019 v italských Benátkách. V roce 2019 se Boris Nykl zúčastnil také mezinárodní dirigentské soutěže v Banské Bystrici, kde získal 3. místo v kategorii Pedagogických fakult.

V současné době je posluchačem doktorandského studia na Karlově Univerzitě v Praze. Od září 2021 nově spolupracuje s dívčím pěveckým sborem DATIO při CSŠ v Odrách a s Moravskými Madrigalisty jako jejich sbormistr a umělecký vedoucí.