Historie sboru

Toto pěvecké těleso tehdy s názvem "Komorní polyfonní sdružení" založil v roce 1961 PhDr. Jiří Šafařík a působil pak jako jeho dirigent a umělecký vedoucí 29 let. V roce 1965 sbor přijal název Moravští madrigalisté. Po odchodu Jiřího Šafaříka převzal vedení sboru krátce František Lavička. Mgr. Radek Dočkal vedl pak sbor 23 let. V letech 2015 - 2016 byl dirigentem a uměleckým vedoucím sboru Mgr.art. Jiří Kadavý. V roce 2017 to byl krátce Mgr. Miroslav Smrčka, od září 2017 pak MgA.Michael Dvořák. V září 2021 se obou funkcí ujal Mgr. Boris Nykl

Sbor je sborem amatérským, kde se potkávají lidé různých profesí. Členy sboru jsou milovníci zpěvu nejen z Kroměříže, ale i z blízkých a vzdálenějších míst Moravy. Především díky cílené hlasové výchově je dnes zvuk jednotlivých hlasových skupin i sboru jako celku kompaktní a prokazuje vysoký stupeň hlasové kultury. Téměř 30 let se sborem spolupracovala jako hlasový pedagog paní Blanka Chládková, po jejím odchodu se hlasové výchově věnují sbormistři. 

Za šedesátiletou historii se sbor úspěšně zhostil více než 600 koncertů a pěveckých vystoupení, účastnil se mnoha domácích i zahraničních soutěží a festivalů. Již v roce 1967 se konaly první zájezdy do Polska a Rakouska. Ve svém domovském městě se sbor účastní festivalů Kroměřížské hudební léto, Hudba v zahradách a zámku i festivalu soudobé hudby FORFEST. Kromě toho účinkoval na festivalech v mnoha dalších českých městech, jmenujme alespoň Prahu, Jihlavu, Kladno, Mikulov a ze zahraničních Gorizii v Itálii, slovenská města Nitru a Bratislavu a Ohrid v Makedonii. Madrigalisté navázali také pěvecká přátelství se sbory v Německu, Polsku, Francii a v Maďarsku. Opakovaně koncertoval i v Rakousku a ve Francii a svým pěveckým uměním potěšili i posluchače v Dánsku, Rumunsku a v Anglii. V roce 2000 využili pozvání do Německa k účinkování na celosvětové výstavě EXPO 2000, kde v Křesťanském pavilonu provedli skladbu Missa brevis soudobého českého skladatele, který žil ve Velké Británii, Antonína Tučapského. V roce 2012 získali zlatou medaili na mezinárodním festival MUSICA RELIGIOSA v Olomouci. Zatím poslední koncerty v zahraničí byly v maďarském Györu (2014), v rakouském Kremsu (2016), v Nitře (2017) a v Trnavě (2019). V letech 2013 – 2020 byly nahrávky sboru využívány v rámci internetových projektů projektu České televize "Adventní kalendář" a "Velikonoční kalendář". V letech 2020 – 2021 byla zkoušková a koncertní činnost na několik měsíců zastavena na základě opatření proti pandemii Covid-19. Činnost byla obnovena v září 2021.